Starkt samhälle – Smart State?

Starkt samhälle

Dagens politiska läge är minst sagt ansträngt. Med Putin i ryssland, Trump i USA och Kim Jong-un i Nordkora känns framtiden en aning oviss. Det är därför kanske inte så konstigt att jag börjar fundera över hur politik ser ut och hur olika styren egentligen fungerar. I den andan började jag söka information om hur olika statsskick fungerar och vad för- och nackdelarna är med de olika alternativen. Demokrati är något vi här i Sverige är mycket bekanta med redan. Vi har varit en demokrati längre än många andra länder i världen och har därför någorlunda koll på de positiva och negaitva aspekterna. Den största fördelen är naturligtvis valfriheten och möjligheten för invånarna att påverka styret av landet. Även om vi måste foga oss efter lagar och regler så kan inte våra styrande politiker plötsligt dra iväg och göra precis som de vill genom att instifta nya galna lagar eller plötsligt bannlysa åsikter åt höger och vänster. Nackdelen är egentligen densamma som inom alla former av styre – alla blir inte nöjda.En annan nackdel kan vara att eftersom en majoritet styr och väljer är det lättare för minoriteter att hamna i skymundan och bli utan när det ska satsas pengar på insatser och samhälle. Speciellt om styrande fiskar röster – du vinner inga val på minoritetsröster.

Kan en diktatur fungera?

diktatur fungera

I jakten på information om andra former av styre snubblade jag över boken Strong Society – Smart State – The rise of public opinion in China’s Japan policy av James Reilly. Låter det tungt? Jag ska erkänna att det är lite maffigt men för den som har intresse av politik och hur en diktatur bevisligen kan fungera under en längre tid är det perfekt läsning. I boken tar författaren upp Kinas ledare har hanterat populistiska krav på politiskt deltagande. Genom att använda sig av en strategi som bland annat består av tolerans, övertalning och undertryckande har det kommunistiska partiet lyckats behålla ledarskapet i landet under mycket lång tid.

I boken tittar James Reilly närmre på Kinas förhållande till och med Japan mellan 1980 och 2010 för att hitta ursprunget till den anti-Japanska hållningen och propagandan som haft stort genomslag.

Att läsa boken ge ren insikt

womens program

I hur människor kan manipuleras genom exempelvis media. Idag är samhällen än mer sårbara för just den taktiken eftersom sociala medier också sprider nyheter och skrivelser i såväl sann anda som i falsk och vriden anda. Frågan jag ställer mig är om vi, som ett demokratiskt folk, skulle kunna gå att manipulera på samma vis? Har vi inte redan på sätt och vis gett prov på att vi är mottagliga för liknande metoder? Om vi tittar på vilka frågor svenska folket prioriterar så går de ofta i linje med vad du har sett mycket och ofta i sociala medier och nyhetsmedier. Förklaringen kan självklart vara att det finns problem inom området och att det är därför det får så mycket utrymme. Vi bör ändå tänka på om det finns en chans att det är precis tvärtom. Prioriterar vi frågorna för att vi matas med negativ information? Jag ska i alla fall fundera närmre kring det i mina vidare efterforskningar kring statsskick, styrande och politik i världen.