Insiderhemligheterna för kultur och samhälle

kultur och samhälle

Vitala delar av kultur och samhälle

Religion är en viktig del av flera människors identitet. I slutändan är övertygelsen det sätt som människor tror att universum driver. En bra förståelse av det engelska språket är nödvändigt. Inom denna mening är det en fundamentalistisk tolkning.

En kultur är gjord av samhällets föremål, medan ett samhälle inkluderar de som delar en frekvent kultur. En annan viktig del en given kultur är språk. Så det är mycket varierat och det kan innehålla saker som konstverk, språk och litteratur. Det är viktigt att komma ihåg att kulturen inte är statisk för människor eller för samhällen. Inom denna mening indikerar högre kultur inte längre begreppet att odlas, eftersom alla individer har kultur. I jämförelse består icke-materiell kultur av fysiska föremål eller artefakter.

Kultur är lite annorlunda i många avseenden. Det är ett brett begrepp som ofta används i en mängd olika sammanhang. Det spelar också en viktig roll för att skapa disciplin i ett samhälle. Människor som anpassar sig till en annan kultur känner sig ofta ensamma och hemma eftersom de ännu inte utnyttjas för den nya miljön och möter människor som de inte är bekanta med varje dag. Under de första veckorna fascineras de flesta människor av den nya kulturen. Unika kulturer ära olika värderingar. Många distinkta kulturer finns inom ett samhälle.

diversity

Upp i vapen om kultur och samhälle?

Vissa språk har ingen skriftlig form, eller individer kanske inte har möjlighet att läsa, och därmed kan översättningstjänster inte användas i sådana fall. I vissa specifika kulturer interagerar språk och kön med varandra. Eftersom Navajo-språket inte har något ord eller koncept för kemoterapi, måste översättningen börja med tanken på cancer och inkludera vad mannen eller kvinnan kan uppleva som en följd av kemoterapi. Hmong-språket har inget ord för cancer, eller till och med tanken på sjukdomen.

Att främja hälsokunskap kräver en medvetenhet och förståelse av dessa skillnader i mening och ger vad som krävs för att öka sannolikheten för behandlingshäftning (till exempel en tesked för att bedöma medicinen eller förutbestämda mängder medicin). Din breda tvärvetenskapliga utbildning och överlägsen befäl av engelska kan hjälpa dig att hitta ett jobb i en global miljö. För att slutföra nivån ska eleverna slutföra ett sista projekt. Under resan kommer de också att dokumentera effekterna av egna resor och upplevelser genom att skapa reflexivt innehåll i olika mediaformat. Avgiften som du debiteras beror på om du är tänkt som en brittisk, EU eller utländsk student.

Du kan hitta ett nytt intresse och få nya insikter.

abuja

En av de allvarliga fördelarna med ett samhälle är det faktum att det tjänar individerna under krisperioden. Annars kan individer vara hälsokompetenta i sin egen kultur, men inte i västmedicinens hälsosystem och sätt på vården. Martin Heidegger säger bland annat att de har en tendens att alienera sig till världens saker. Språkskillnader kan också kopplas till ras eller etnicitet. Det är möjligt att stöta på flera skillnader inom en nation eller stad. Ändå är det mest avgörande skiftet under perioden kommunikation.